Lissabon Belem Tower – Quelle: Fremdenverkehrsamt

Eindrucksvoll: DerTorre de Belém wurde 1983 zum Weltkulturerbe erklärt

Eindrucksvoll: DerTorre de Belém wurde 1983 zum Weltkulturerbe erklärt

Leave a Comment